eksa

edit poster new 1

eksa btpnns

 

PEMBUDAYAAN AMALAN EKSA OLEH WARGA BTPNNS

1.  Kebersihan setiap masa (KEMAS. SERAGAM, KOPERAT)

2.  Parkir secara mengundur

3.  Jimatkan penggunaan elektrik dan air

"PERSEKITARAN KONDUSIF WARGA PRODUKTIF"

 

JK PROMOSI EKSA BTPNNS

 

edit sajak 2