Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2.     Sukacita dimaklumkan bahawa bahan digital MBMMBI telah diedarkan ke semua
sekolah ahli pada bulan Disember 2016 sehingga Mac 2017. Bagi memastikan penggunaan
bahan digital dan perisian kandungan digunakan oleh guru-guru secara optimum, pihak
sekolah perlu mengisi instrumen soal selidik secara online. Pengisian instrumen tersebut
bertujuan memudahkan pihak kami menyediakan analisis penggunaan berkaitan.

3.     Pengisian Soal Selidik Penggunaan Bahan Digital dan Perisian Kandungan MBMMBI
Tahun 2017 oleh sekolah akan dijalankan pada ketetapan seperti berikut;

Tarikh : 18 September hingga 20 Oktober 2017
Sasaran : I guru BM dan 1 guru Bl setiap sekolah
Pengisian oleh sekolah : Bahagian A dan B

https ://sites.qooqle.com/viewln9m bmm bi/i nstrumen -pemantauan
Surat Pengisian Soal Selidik MBMMBI 2017

Tatacara Pengisian Soal Selidik

4. Sehubungan itu, tuan diminta mengisi secara online dan menghantar satu lokasi
gambar MBMMBI pada atau sebelum 20 Oktober 2017. Disertakan tatacara pengisian
lnstrumen secara online dalam lampiran A.

5. Segala kerjasama dan komitmen yang tuan berikan amat dihargai dan didahului
dengan ucapan terima kasih.

Carian

Login Staff

PPPM 2013 - 2025
Panduan MBMMBI
ICT

ssts
SSQS

Media Pendidikan

portal e guru
eduwebtv
ealqamus
phototutortv

1Bestarinet

1BNselfcare
frogvle
dashboard
share logo

Meja Bantuan

helpdeskinilamhelpdesk HPhelpdeskbitara

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan