22 Feb - PKG Kuala Klawang telah memberi Khidmat Bantu Bersepadu Pembestarian Sekolah Bil 2/2018 di SMR Agama Kuala Klawang. PTP telah memeriksa penggunaan VLE Frog di dalam PdP dikalangan guru dan pelajar. PTP juga membantu pihak sekolah untuk melaksanakan VLE Frog semaksima yang boleh.

 

Sekolah ini telah terpilih untuk menyertai Program eTIMSS. PPTM PKG telah ditugaskan untuk memeriksa spesifikasi semua komputer-komputer di sekolah ini kerana program ini memerlukan spesifikasi yang khas untuk menjalankan program eTIMSS. Sekolah ini hanya mempunyai Netbook 1Malaysia sebanyak 41 buah. Setelah dibuat pemeriksaan didapati spesifikasi Netbook 1Malaysia tidak memenuhi syarat. PPTM PKG telah membuat laporan mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan.

SMRAKK1

SMRAKK2

SMRAKK3

SMRAKK4

SMRAKK5